Vem Vill Få Hjälp Överlag? Dem Som Kan Och Vill Skilja På Behov Och Begär!

Det behöver bli klart och tydligt för en vad som är skillnaden på ens önskningar och verkliga behov. Om man blandar ihop det ena och det andra så blir önskningarna lätt begär. Man tillåter sig själv att tycka att man har rätt till detta ena på detta andras bekostnad. Detta kan vara ett resultat av förvirring men också och inte så sällan ett resultat av själviskhet som är ett förfärligt avgudande av sig själv.

Vi har behov som ibland sammanfaller med våra önskningar. Så länge dessa behov inte eskaleras till begär så finns det hopp. Detta sagt om sådant som går att vara utan en tid eller även en längre tid. Men vissa utav oss människor verka ha rätt att agera ut våra önskningar till begär som inte skall stoppas av något eller någon. När detta självtillstånderandet låt försigå så kan vad som helst hända och låtas hända.

Det vi behöver förstå är att detta är katastrofalt farligt och inte minst fel. Det är som att inte ha hämningar beskrivs av vissa utav oss som något oundvikligt och i vissa fall till och med något eftersträvansvärt.

Vi behöver komma till rätta med detta på olika sätt. Det är nog något som många håller med om. Men vem vill vara med och förebygga dessa impulser och medföljande monstruösa improvisationer?

Ibland är det hjärnkemiskt och då finns det hjälp att få. Ibland är det något annat som krånglar som till exempel dåliga vanor eller/och ohanterade frustrationer som blivit inombords monster. Ibland är det något man hade tagit ställning till starkt som man vänt ryggen till: Gud, sig själv eller någon annan eller något man trodde jättestarkt på.

Men vi behöver ta ansvar för det vi kan ta ansvar för och det är inte så sällan inte så lite vi faktiskt kan ta ansvar för.

Som bekant så finns det folk som tar med sig laster från sitt förflutna som påverkar dem mer än vad dem anar. Andra påverkas i mindre grad av liknande bagkrunder och omständigheter. Vi behöver hjälpa och vilja ta hjälp. Några vill bara hjälpa och inte få hjälp. Andra vill få hjälp men inte ta emot hjälp. Andra vill vare sig hjälpa eller ta emot hjälp. Några vill få hjälp men har inga planer på att hjälpa andra eller sig själva ens.

Att skilja på behov och begär och innan det behov och önskningar är oerhört viktigt. Även om behov och önskningar ibland sammanfaller och blir som enäggs tvillingar så kan en behoven eller önskningarna hoppa över till att bli begär. Vi behöver hantera dessa frågor och inte kuta omkring med ohanterade frustrationer för att vi inte får det vi vill mer än det vi egentligen behöver.

Ed Askmo
KnowsAbout.com

Leave a Reply