Deppig Och Deprimerande

Om någon lider av en sjukdom som heter depression så kan man inte slänga ur sig vad som helst som att den personen är deprimerande av sin deppighet eller liknande. Man behöver hjälpa personen så långt det går istället för att ge personen skulden för sin sjukdom. Men om man blir deprimerad därför att man målat sig in i ett hörn så behöver man kanske börja tänka på att man deprimerar andra. Men när väl personen befinner sig i en depression som inte går att komma ur så behöver man komma med en hjälpande hand lite milt uttryckt. Dessa självklarheter är inte så lätta att hantera ute och inne i verkligheten. Hur vill du hantera och behandla det här ämnet på ett konstruktivt och inspirerande sätt. Hur vill du sedan presentera det på ett eller flera sätt som gör att folk tänker till innan det blir deprimerad av sin deppighet? För vissa är det möjligt att göra något åt det. För andra så är det väldigt lite de kan göra eller inget de kan göra något åt sin depression. Så man behöver fråga och ta reda på vem det är man har att göra med idag som kan ha ändrats av helt eller väldigt lite okontrollerbara anledningar.

Ed Askmo
KnowsAbout.com

Leave a Reply