Deppig Och Deprimerande

Om någon lider av en sjukdom som heter depression så kan man inte slänga ur sig vad som helst som att den personen är deprimerande av sin deppighet eller liknande. Man behöver hjälpa personen så långt det går istället för att ge personen skulden för sin sjukdom. Men om man blir deprimerad därför att man Deppig Och Deprimerande

Det Gör Oss Svårt Ont I Själen När Folk Anklagar Oss För Något Vi Inte Varit Ens I Närheten För Att Ha Gjort Eller Ens Tänkt!

Att Bli Anklagade För Sådant Vi Inte Är Skyldiga För Skadar Oss Eller Dem Vi Utsätter För Det! När vi lever i lögn och med vett och vilje aktivt ljuger så utsätter vi folk för extremt lidande. Detta kommer vi att få avlägga räkenskap för inför vår Gud och domare på den sista dagen. Ibland Det Gör Oss Svårt Ont I Själen När Folk Anklagar Oss För Något Vi Inte Varit Ens I Närheten För Att Ha Gjort Eller Ens Tänkt!